De OndersteuningsSignaturen

 

Welkom op de info-site van nascholingscursus: De OndersteuningsSignaturen:

De nascholingscursus De OndersteuningsSignaturen is een professionalisering, speciaal ontworpen voor pedagogisch medewerkers van voorschoolse instellingen en leraren onderbouw van de (speciale) basisscholen.

Het geeft aan hen handvatten om het ontwikkelingsverloop van kinderen meer gericht te duiden en die signalen op te vangen die meer richting kunnen geven voor het ontdekken van de ondersteuningsbehoeften van het jonge kind.

Het Begrippenkader van De OndersteuningsSignaturen is concreet en beeldend  geformuleerd zodat de gesignaleerde OndersteuningsSignatuur makkelijk kan worden overgedragen, waardoor er een doorgaande lijn in afstemming op de ondersteuningbehoeften kan worden vormgegeven.

De cursus faciliteert een extra moment van warme overdracht van voorschool naar (speciale) basisschool, maar ook van onderbouw naar middenbovenbouw, waarbij naast ‘harde’ gegevens ook andere gegevens;observaties, waarnemingen en signalen kunnen worden gedeeld.

Tot slot  kan door het vroegtijdig te kunnen afstemmen op de OndersteuningsSignatuur van het kind, de vertrouwensrelatie tussen leraar/opvoeder en kind zo goed mogelijk blijven gewaarborgd.

NIEUWS-UPDATE:

Op 7 september 2016 zijn De Ondersteuningssignaturen door Registerleraar opnieuw gevalideerd met 18 RU.

Voor inhoudelijke informatie; klik op Over De OndersteuningsSignaturen.

Voor praktische informatie; klik op In de Praktijk.

Voor gerelateerde media-berichten; klik op Links & Blog